ترشی هفت بیجار خانگی باعث سقوط نرخ ارز در بازارهای اروپا شد

لاکتو ترشی یک سیب زمینی شیرین است که توسط میکروبیوتای درون زا یا کشت استارتر تخمیر می شود. ترشی های لاکتو سیب زمینی شیرین طعم ترش دارند و از شرکای معروف در هند هستند و اغلب همراه با غذاهای اصلی مصرف می شوند.

ترشی بتاکاروتن و سیب زمینی شیرین غنی از آنتوسیانین با محلول آب نمک تیمار شده و با تلقیح شد. کشت پلانتاروم در مرکز منطقه ای CTCRI (موسسه تحقیقاتی غده مرکزی)، بوبانشوار، هند بررسی شده است.

لاکتو ترشی هفت بیجار خانگی غنی از آنتوسیانین دارای LA ، اسیدیته قابل تیتراسیون ، نشاسته  بود. و محتوای آنتوسیانین اساس وزن تازه. ویژگی‌های حسی و مصرف‌کننده (مدل‌سازی رگرسیون لجستیک) نشان داد.

که ترشی‌های سیب‌زمینی شیرین بر اساس طعم، بافت، عطر، طعم و مزه خوش‌طعم هستند .تخمیر اسید لاکتیک (LA) ترشی سیب زمینی شیرین با گوشت نارنجی به مدت 12 روز در دمای 30 درجه سانتی گراد با استفاده از کشت مخلوط انجام شد.

پلانتاروم و Ln. مزانترویدها در مقایسه با ترشی تخمیر شده خود به خود کیفیت برتری  از خود نشان دادن و آنزیم های پلیمریزاسیون میکروبی در تخمیر سیب زمینی شیرین، عوامل اصلی تخریب دیواره سلولی و اختلال در بافت ترشی سیب زمینی شیرین هستند

آنزیم های طبیعی اضافی مانند پکتین استراز، پکتین متیل استراز (PME) و α و β-آمیلازهای موجود در سیب زمینی شیرین ممکن است باعث فرآیند نرم شدن در طی تهیه ترشی شوند.

به همین ترتیب، تخمیر LA ریشه تربچه در محلول آب نمک ، تخمیر در دمای 20-30 درجه سانتی گراد (به مدت 11-17 روز) با استفاده از تخمیر خود به خود انجام شد

نشان داده شد که LABها در تخمیر خود به خودی ریشه تربچه غالب هستند، با به عنوان یک فرهنگ شروع کننده عمل می کند در حالی که برویس و پلانتاروم پیشرو در مراحل پایانی فرآیند تخمیر به همین ترتیب، چندین LAB مفید مانند .