با کفش غواصی به فضا سفر کنید

کفش غواصی جوراب‌های نئوپرن نیز نامیده می‌شوند، زیرا معمولاً از نئوپرن ساخته می‌شوند، این لباس‌های شنا دقیقاً همان چیزی هستند که به نظر می‌رسند. آنها مواد غیر لغزنده ای هستند که پاهای شما را در آغوش می گیرند تا در آب گرما و محافظت کنند.

در بیشتر موارد، جوراب‌های نئوپرن همراه با کفش غواصی ها پوشیده می‌شوند تا از ساییدگی باله‌ها به سطح پوست در هنگام شنا جلوگیری شود.کفش غواصی را به عنوان کفش در نظر بگیرید و نئوپرن در داخل جیب پا قرار می گیرد تا به عنوان یک لایه محافظ عمل کند، درست مانند یک ترکیب کفش و جوراب معمولی.

کفش غواصی های پاشنه باز در مقابل باله های کامل پا قبل از اینکه به سراغ جوراب‌های نئوپرن برویم، مهم است که ابتدا در مورد باله‌ها و نحوه تناسب آنها با جوراب صحبت کنیم.

کفش غواصی ها اساساً لوازم جانبی پا هستند که حرکت شناگران و غواصان را در زیر آب آسان تر می کنند. باله ها از دو قسمت تشکیل شده اند: جیب پا و تیغه. جیب پا ناحیه ای است که انگشتان پا به داخل می لغزند و برای پوشش کامل، پا را تا انتها به داخل می لغزند.

تیغه ماده وسیعی است که به حرکت پوشنده هنگام شنا در زیر آب کمک می کند. امروزه دو نوع کفش غواصی وجود دارد: کفش غواصی های کامل پا و کفش غواصی های پاشنه باز. در اینجا چیزی است که باید در مورد هر یک از آنها بدانید.

کفش غواصی های پاشنه باز، همانطور که از نامشان پیداست، اغلب انگشتان پا را می‌پوشانند و پاشنه‌ها را در معرض عناصر قرار می‌دهند. تسمه هایی به دور پاشنه چسبانده می شود تا در جای خود ثابت بماند.

این کفش غواصی ها را می توان در هوای گرم همراه با جوراب های غواصی نازک پوشید. یا اگر دوست دارید، می‌توانید آن‌ها را با پای برهنه بپوشید، اگرچه این امر می‌تواند باعث ایجاد تاول و کبودی در امتداد مچ پا و انگشتان پا شود.